KRÄHE | Intrekkingsrecht

Geen artikelen in de watch-lijst, vermeld!

 
sluiten

Intrekkingsrecht

Herroeppingsrecht

 

Informatie m.b.t. de herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u genoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste waar in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Krähe-Versand GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Strasse 6, 73278 Schlierbach Duitsland, Fax: 0800/ 72 22 506, E-mail: retoure@kraehe.nl) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter nog niet ingevuld is. Om de herroepingstermijn in te houden volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten we u alle betalingen, die we van u verkregen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die eruit ontstaan zijn dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop we de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze herroeping gebruiken we hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met u; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten aangerekend.

We kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de waren teruggekregen hebben of totdat u een bewijs voorgelegd hebt, dat u de waren hebt teruggestuurd, naargelang welke variant eerder gebeurt.

U moet de waren onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst bericht, naar Robert-Bosch-Strasse 6, 73278 Schlierbach, Germany terugsturen of overhandigen. De termijn is ingehouden, als u de waren voor het aflopen van de termijn van 14 dagen verzendt. De kosten voor de retour van de waren worden door ons gedragen.

U moet enkel opdraaien voor een eventueel waardeverlies van de waren, als dit waardeverlies teruggevoerd kan worden op een omvang die niet nodig is voor de controle van de hoedanigheid, eigenschappen en werkingswijze van de waren.

 

Er is geen herroepingsrecht

  • bij levering van waren, die niet geprefabriceerd zijn en voor wier fabricatie een individuele keuze of bepaling door de verbruiker relevant is of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de gebruiker afgestemd zijn;
  • bij levering van audiovisuele opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering verwijderd is;
  • bij levering van kranten, tijdschriften en magazines met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

 

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug naar.)

  • Aan (Krähe-Versand GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Strasse 6, 73278 Schlierbach Duitsland, Fax: 0800/ 72 22 506, E-mail: retoure@kraehe.nl)
  • Hiermee herroep(en) ik/wij(*) de door mij/ons(*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van volgende waren(*)/het uitvoeren van volgende dienstverlening(*)
  • Besteld op(*)/verkregen op(*)
  • Naam van de gebruiker
  • Adres van de gebruiker
  • Handtekening van de gebruiker (alleen bij mededeling op papier)
  • Datum

(*) Schrappen wat niet past

Voor een optimale prijspresentatie maak je de volgende selectie
prijs zonder btw
prijs met btw
Hotline: 0800 - 11 34 9*

ma-vr 8-19 uur, za 8-16 uur

Naar de top